تلفن : 02122001532
ایمیل : Info@dta-co.com
شروع : 8 تا 9 شب
#
  • کامروز
  • 1399-10-03 10:43:25
  • 0 نظرات

از چه چیزهایی چشم پوشی کنیم؟

 

در روزگاری که بمباران تبلیغات و اخبار و اطلاعات است و لحظه ای ما را رها نمیکنند و بسان جزیره ای شده ایم در محاصره ی انها،برنده،کسانی هستند که می دانند از چه چیزهایی صرف نظر کنند و بر جه چیزهایی متمرکز شوند.

وقتی زندگی سوپر موفقها را بررسی میکنیم ،می بینیم که آنها حتی به مسائل مهم هم مجال عرض اندام نمیدهند.نود در صد خبرها به گوش آنها نمی رسد.ذهن آنها در گیر این محتوا ها و مسائل نمی شود.طوری برنامه ریزی کرده اند که یک خبر باید از فیلترهای ریز و حساسی گذر کند تا به سمع و نظر ایشان برسد.

هر شخصی را ملاقات نمی کنند.باید مسئله مهمی پیش آمده باشد تا بتوان وقت دیداری از آنها گرفت.هر جا و مکانی نمی روند،حتی برای تفریح و سرگرمی و وقت گذرانی.اینکه حوصله ام سر رفته،دلیل بر این نمیشود که من هر شبکه ای را باز کنم و هر جایی بروم و هر شخصی را ملاقات کنم.آنها برای این مورد هم راهکار خاص خود را دارند.

ذهن آنها فقط به مسائل بسیار مهم معطوف و متمرکز است.این روش نه تنها آسیبی به این افراد برجسته وارد نکرده و اتفاق خاصی برایشان رخ نداده است بلکه به خاطر ذهن خلوتی که دارند و محیط آرامی که ساخته اند،مسلما بهتر می توانند تمرکز کنند،بهتر می توانند فکر کنند و طبیعتا بهتر می توانند عمل  کنند و این پروسه و چرخه آنها را یک سر و گردن از سایر افراد جامعه فراتر برده است.طبق مطالعاتی که انجام شده و در دسترس همگان قرار دارد ،سوپر موفقها در هر زمان فقط یک کار را انجام میدهند و هر لحظه فقط یک گام بر میدارند.

ما هم میتوانیم زرنگی کنیم و از آنها بیاموزیم.خودمان هم بوضوح میدانیم:نود در صد اطلاعات و اخباری که از صبح اول وقت تا پاسی از شب به خوردمان می دهند،دردی از ما دوا نمیکنند که هیچ به مرور به مشکلاتمان هم اضافه میکنند.

نتیجه: کاهش نود درصدی استفاده از شبکه های اجتماعی.

شعار زندگیمان: هر زمان فقط یک کار ، هر لحظه فقط یک گام 

برای ثبت نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید.