تلفن : 02122001532
ایمیل : Info@dta-co.com
شروع : 8 تا 9 شب
#
  • دسته بندی:
  • نام: یدور پتاسیم
  • تاریخ 1399-11-17 13:58:21

یدور پتاسیم

میزان ید در یدور پتاسیم 62-63 در صد است. این محصول میز برای تامین ید در مکمل ها استفاده میشود . کمبود ید در اینجا نیز عملکردی برابر با یدات کلسیم دارد . برای سفارش این محصول با قسمت فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید